Project Description

Integracja Rohlig Suus z systemami ERP

Wdrożenie RSL.Shipping (jest to spersonalizowana wersja AVOCADO Shipping) w zakresie integracji wielu spedytorów, w kilku lokalizacjach i na wielu stanowiskach wymagało kilkunastu godzin pracy, które poświęcone były na analizę i automatyzację procesu nadawczego. Otrzymaliśmy aplikację zdolną pracować na wielu profilach nadawczych w obrębie każdej z lokalizacji. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że cała spedycja zintegrowana została jednym narzędziem.” Czytaj więcej…

Tomasz Witkowski, Rohlig Suus Logistics