Tak, aplikacja generuje etykiety przewozowe zgodne z wytycznymi każdej z firm kurierskich i spedycyjnych, z którymi jest zintegrowana. Dzięki bezpośredniej integracji z każdą z firm spedycyjnych, etykiety pobierane są online z serwerów danego spedytora.