Administratorem danych odbiorców przesyłek jest firma korzystająca z aplikacji (np. sklep internetowy, hurtownia wysyłkowa czy inny podmiot gospodarczy).